دوره‌های غیر حضوری سرمایه‌گذاری MHS

سمینار

MHS با اهداف بحث و تبادل نظرات دانشپذیران محترم در مباحث کاربردی سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه در معامله گران و دانش‌پذیران، شناخت نیازهای معامله‌گران جهت خلق ثروت در راستای برگزاری سمینارهای آموزشی-کاربردی رایگان می باشد.