بایگانی دسته بندی: سرمایه گذاری

مفهوم عادت‌های مالی در اقتصاد

مفهوم عادت‌های مالی در اقتصاد برای صحبت در ارتباط با عادت‌های مالی، لازم است ابتدا به تعریف عادت بپردازیم. عادت‌ها عبارت‌اند از اعمالی که انسان آن‌ها را با بسامد بیشتری نسبت به سایر کارها انجام می‌دهد. عادت کاری است که با توجه به شناختی که فرد از خود به دیگران ارائه داده، از او انتظار […]

آموزش سرمایه گذاری

اگر تازه میخواهید وارد بازار بورس شوید و شنیده اید که ثروتمندان ترین افراد تاریخ سرمایه شان را در بازار بورس به دست آورده اند، این مقاله برای شما نوشته شده است و تمام چیزهایی که لازم است درباره بازارهای بورس مختلف بدانید را برایتان توضیح میدهد. بورس، یک داستان تجارت تا به حال شده […]

صندوق سرمایه گذاری

اگر تازه میخواهید وارد بازار بورس شوید و شنیده اید که ثروتمندان ترین افراد تاریخ سرمایه شان را در بازار بورس به دست آورده اند، این مقاله برای شما نوشته شده است و تمام چیزهایی که لازم است درباره بازارهای بورس مختلف بدانید را برایتان توضیح میدهد. بورس، یک داستان تجارت تا به حال شده […]

بازار بورس چیست؟

اگر تازه میخواهید وارد بازار بورس شوید و شنیده اید که ثروتمندان ترین افراد تاریخ سرمایه شان را در بازار بورس به دست آورده اند، این مقاله برای شما نوشته شده است و تمام چیزهایی که لازم است درباره بازارهای بورس مختلف بدانید را برایتان توضیح میدهد. بورس، یک داستان تجارت تا به حال شده […]